Όροι Ενοικίασης Αυτοκινήτου


Όροι Ενοικίασης ΑυτοκινήτουΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ:  Για τη κατηγορία A, B το ελάχιστο όριο ηλικίας 21 χρόνια. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 25 χρόνια.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Για όλες τις κατηγορίες ο μισθωτής πρέπει να παρουσιάσει μια πιστωτική κάρτα αποδεκτή από την Firefly για την κάλυψη των ποσών που αφορούν την εγγύηση, την προκαταβολή και την εξόφληση του κόστους ενοικίασης..

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ: Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί ένα χρόνο.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Μετά την λήξη της συμφωνηθείσας μίσθωσης,η Firefly επιτρέπει στον ενοικιαστή μια περίοδο χάρητος για την επιστροφή του αυτοκινήτου έως 29 λεπτά χωρίς καμιά επιβάρυνση. Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου χάρητος ο ενοικιαστής θα χρεώνεται κατ’ ελάχιστον με το κόστος μιας επιπλέον ημέρας.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως το μισθωτή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από την Firefly οδηγοί αυτοκινήτων απαλλάσσονται για ζημιές του ενοικιαζομένου αυτοκινήτου από φωτιά, και είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Και οι 2 καλύψεις υπόκεινται στου γενικούς όρους του συμβολαίου της Firefly με την Ασφαλιστική της εταιρεία.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW - SCDW): Κάθε ενοικίαση αυτοκινήτου περιλαμβάνει στη τιμή ενοικίασης και μικτή ασφάλεια με απαλλαγή (CDW). Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ, στην ελάχιστη χρέωση των €650 για τις κατηγορίες A,B, €750 για τις κατηγορίες C, E, H, €950 καταβάλλοντας τα ποσά των €12€ και 15€ αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης.

Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του ακόμη περισσότερο (SCDW) στην ελάχιστη χρέωση των €90 για τις κατηγορίες A,B, €150 για τις κατηγορίες C, E, H, καταβάλλοντας επιπλέον €8 και €10 αντιστοίχως ανά ημέρα ενοικίασης.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ (TPC): Η κάλυψη κλοπής είναι μια προαιρετική υπηρεσία, η οποία εάν γίνει αποδεκτή, ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για κλοπή του ενοικιαζόμενου αυτοκίνητου της Hertz στα 650 € για τις κατηγορίες A, B, στα 750 € για τις κατηγορίες C, E, H, καταβάλλοντας τα ποσά των 5€ και 8€ αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης.

ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ  (PAC): Προσφέρεται έναντι €4 ανά ημέρα, και καλύπτει ιατρικά έξοδα του οδηγού και των επιβαινόντων που προκύπτουν από ατύχημα με το ενοικιαζόμενο όχημα μέχρι και €1.000 Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου ή Ολικής / Μερικής ανικανότητας έως €10.000 και €5.000 αντίστοιχα. Συνολική αποζημίωση για κάθε ατύχημα περιορίζεται στα €15.000.

ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (IAF):  Ο οδηγός χρεώνεται €25 σε περίπτωση ατυχήματος, υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/ΟΙ:  Ημερήσια χρέωση €5 για κάθε επιπλέον οδηγό.

ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ (ASC):  Η χρέωση για όλα τα αεροδρόμια της Κύπρου είναι €19.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ: Για ενοικιάσεις διάρκειας 3 ημερών και άνω ο πελάτης πρέπει να προπληρώσει το κόστος της ποσότητας της βενζίνης που βρίσκεται στο ντεπόζιτο του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου κατά την παραλαβή αυτού. Κατά την επιστροφή του αυτοκινήτου και μόνο τότε, ο ενοικιαστής μπορεί να ζητήσει να του επιστραφεί η αξία της βενζίνης η οποία περιέχεται στο αυτοκίνητο κατά την στιγμή εκείνη. Εφόσον αυτή είναι λιγότερη από εκείνη που προπληρώθηκε τότε θα χρεωθεί και την υπηρεσία “Xρέωσης Eξυπηρέτησης Kαυσίμων”.

ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: €20.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ – GPS: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με ημερήσια χρέωση €4 και €8 αντίστοιχα.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή, μεγαλύτερης κατηγορίας.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Κάθε παραλαβή / παράδοση εκτός σταθμών της Firefly χρεώνονται €15 (εντός πόλης). Εκτός πόλεως θα υπάρχει επιπλέον χρέωση €0.60/χλμ για τις κατηγορίες B, και €0.90/χλμ. για όλες τις άλλες κατηγορίες. Χρέωση για κάθε παράδοση ή παραλαβή μετά τις ώρες λειτουργίας, €25

ΣΥΣΤΗΜΑ «ΜΙΣΘΩΣΤΕ ΕΔΩ-ΑΦΗΣΤΕ ΕΚΕΙ»: Προσφέρεται μεταξύ των σταθμών της Firefly μόνο κατόπιν έγγραφης έγκρισης και με ειδική χρέωση σε συνεννόηση με τη Firefly.

ΦΟΡΟΙ: Όλες οι τιμές και χρεώσεις που αναγράφονται επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.